Jacek Szczyrbowski

Jacek Szczyrbowski – magister etnologii. Asystent w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie, członek Komisji Rewizyjnej cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Interesuje się tematyką pamięci społecznej oraz jej wpływem na tożsamość kulturową; antropologią wizualną, a zwłaszcza wykorzystaniem obrazu w procesie badawczym. W latach 2009-2011 kierował trzema studenckimi obozami naukowymi, których rezultatem było zebranie materiału dotyczącego tożsamości kulturowej mieszkańców miasta pogranicza. W projekcie uczestniczył w tworzeniu cyfrowej bazy fotografii atlasowych.