Krystian Firla

Krystian Firla - technik fotograf, inżynier informatyk (ze specjalnością 
grafika komputerowa, multimedia i animacje). Fotograf w Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie. Współrealizator projektów digitalizacyjnych. 
Zainteresowany fotografią dokumentalną, czysto techniczną oraz tradycyjną. 
Swoją wiedzą oraz pasją stara się zarazić młodzież podczas warsztatów 
fotografii tradycyjnej w różnych instytucjach użytku publicznego. W projekcie uczestniczył między innymi w tworzeniu cyfrowej bazy fotografii oraz ankiet z zielnikami.