O nas

"Cyfrowe Archiwum  Polskiego Atlasu  Etnograficznego"to strona powstała w  ramach projektu,  którego podstawowym celem  jest:

opracowanie  naukowe i cyfryzacja  zasobów archiwalnych  Polskiego Atlasu Etnograficznego, będących unikalnym źródłem historii wsi polskiej gromadzonej przez etnologów i folklorystów w II połowie XX wieku,

ochrona i zachowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wsi polskiej poprzez udostępnienie bogatego dorobku atlasowego szerokiemu gronu odbiorców w sieci Internet - w odróżnieniu od innych archiwów etnograficznych Polski Atlas Etnograficzny (PAE) obejmuje całą Polskę, co pozwala na dokonywanie rozbudowanych analiz porównawczych nad zróżnicowaniem kulturowym wsi polskiej,

opracowanie elektronicznego katalogu wielotysięcznych i unikatowych ogólnopolskich materiałów źródłowych, w szczególności map, fotografii terenowych, ankiet i kwestionariuszy wywiadu, dokumentujących kulturę wsi polskiej w II połowie XX wieku. Pozwoli to zaistnieć zgromadzonym materiałom w obiegu naukowym, stając się  istotnym elementem dziedzictwa i kultury narodowej.

Pełny tytuł projektu: Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", moduł 1.1 (edycja III)

 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Partnerzy projektu:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN http://www.iaepan.edu.pl

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze http://www.ptl.info.pl/

Polski Instytut Antropologii http://www.pia.org.pl/   

Czas realizacji: 42 miesiące (11 lipca 2014-11 stycznia 2018) 

Wysokość dofinansowania: 547 878 zł

Kierownik projektu: Agnieszka Pieńczak

Zespół: 

Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak, Edyta Diakowska-Kohut, Jacek Szczyrbowski, Michał Rauszer, Krzysztof Kasprzyński (Uniwersytet Śląski), Joanna Koźmińska, Bartosz Chromik (Polski Instytut Antropologii), Krystian Firla, Sławek Szewieczek (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie)

Adres do korespondencji: 

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, pokój 119, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

osoba kontaktowa:

dr hab. Agnieszka Pieńczak (48) 33 8546 176 ; e-mail: agnieszka.pienczak@us.edu.pl

e-mail główny: archiwumpae@us.edu.pl

Jesteśmy też na Facebooku: www.facebook.com/archiwumpae