Joanna Koźmińska

Joanna Koźmińska - magister etnologii, kustosz, kierownik Działu Zbiorów w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 koordynatorka projektu Cyfrowa Etnografia, mającego na celu utworzenie pierwszej antropologiczno/etnologicznej biblioteki cyfrowej w Polsce  - Biblioteki Cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii. Jej zainteresowania naukowe dotyczą cyfryzacji zasobów antropologicznych, bibliotek cyfrowych, wyszukiwania informacji z zakresu antropologii kulturowej i etnologii w Internecie. W projekcie pełniła rolę redaktorki cyfrowej kolekcji map atlasowych, prezentowanych na stronie Bilioteki Cyfrowej PIA (www.cyfrowaetnografia.pl), współtworzyła również finalną publikację grantową.