[Bez tytułu]

Bartłomiej Chromik - absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne) oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem na Wydziale „Artes Liberales” UW. Od 2012 roku zaangażowany w rewitalizację języka wymysiöeryś. Kieruje projektem Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic. Zainteresowany również wiedzą potoczną na temat ekonomii, kulturą Karpat, zastosowaniem nowych technologii w humanistyce oraz historią Księstwa Oświęcimskiego. W projekcie uczestniczył w redakcji cyfrowej map Polskiego Atlasu Etnograficznego na platformie dLibra.