Agnieszka Pieńczak

Agnieszka Pieńczak – doktor etnologii, w trakcie przewodu habilitacyjnego. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie, prezeska cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz członkini Sekcji Ludoznawczej PZKO w Czeskim Cieszynie. Zainteresowana kulturą tradycyjną i jej recepcją we współczesności, metodą etnogeograficzną oraz działalnością Polskiego Atlasu Etnograficznego, w którego pracach badawczych uczestniczy aktywnie już od kilkunastu lat. W projekcie pełniła rolę kierowniczki. Współtworzyła między innymi trzy elektroniczne katalogi materiałów atlasowych oraz była współautorką i redaktorką finalnej publikacji grantowej.