Michał Rauszer

Michał Rauszer - doktor etnologii, kulturoznawca, pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie. Zajmuje się pograniczem pomiędzy etnicznością i kulturą popularną, kwestią kształtowania podmiotowości w kontekście neoliberalizmu, oraz teoriami buntu. Jest autorem książki Homo frajer. Nieświadome wymiary kultury oraz współpracownikiem Praktyki Teoretycznej. W projekcie uczestniczył w tworzeniu cyfrowej bazy fotografii atlasowych.