Edyta Diakowska-Kohut

Edyta Diakowska-Kohut - magister etnologii, sekretarz cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od sierpnia 2011 do marca 2017 roku zatrudniona w Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie, gdzie zajmowała się opieką i udostępnianiem zbioru. Zainteresowana polską kulturą tradycyjną, w szczególności obrzędowością pogrzebową oraz demonologią ludową. W projekcie uczestniczyła w licznych pracach przygotowawczych oraz redakcji cyfrowej trzech elektronicznych katalogów atlasowych.