Przeglądaj obiekty (razem 994)

  • Etykiety: uprząż

Sygnaturowy spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje występowanie jarzmic, jarzma przyrożnego i chomąta bydlęcego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie różnych form uprzęży bydlęcej, w zaprzęgu parzystym lub pojedynczym. 1 – jarzmica (nazwy: „jarzemko”, „jarzmica” i…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje rozpowszechnianie się i zanikanie różnych form zaprzęgu w szle ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zaprzęg w szle prymitywne, występował w XIX wieku, pojawił się w końcu XIX wieku lub w pierwszej połowie XX wieku. 1 – zaniknął…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje rozpowszechnianie się i zanikanie zaprzęgu w chomąto ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zaprzęg w chomąto nierozpinane, występował w XIX w, pojawił się w końcu XIX wieku lub w I połowie XX wieku, a) ze zwieńczeniem rozwidlonym.…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje rozmieszczenie typów i odmian chomąta ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie zaprzęgu w chomąta nierozpinane, w latach 1960-1965. 1 – ze zwieńczeniem rozwidlonym (tzw. „chomąt krakowski”), 2 – za zwieńczeniem…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje zaprzęg w dugę ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie zaprzęgu w chomąto z dugą, w latach 1960-1965 (nazwy „duga” i pokrewne). 1 – z dugą lekką, 2 – z dugą ciężką, 3 – z dugą nieokreślonego typu. B. Zgeneralizowane…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje zaprzęg w szle ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie zaprzęgu w szle, w latach 1960-1965. 1 – prymitywne (zwane przeważnie „szle”, „szleje”, „szelki”), 2 – ulepszone (zwane przeważnie „półszorki”, „szory”). B. Inne…

PAE_F_6.17.XV_584.63.10_01.jpg
fotografia przedstawia zaprzęg dwukonny w szleUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą luty 1967

PAE_F_10.13.V_561.63.21_01.jpg
fotografia przedstawia końską uprząż (półszory)Uwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 26 czerwca 1969
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2