Przeglądaj obiekty (razem 106)

  • Etykiety: hodowla zwierząt

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje badania PAE nad hodowlą, rolnictwem i budynkami w 1955 roku ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – badania przeprowadzono, 2 – badania przeprowadzono – istnieją jednak braki w materiałach, 3 – 1-116 – czerwone liczby w określonym…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - II, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje badania PAE nad rolnictwem i hodowlą w 1954 roku; zawarto na niej następujące informacje: 1 – badania przeprowadzono, 2 – badania przeprowadzono – istnieją jednak braki w materiałach, 3 – 1-116 – czerwone liczby w określonym areale…

PAE_MO_0001_01.jpg
mapa ukazuje miejscowości stałej sieci badań PAE w latach 1953-1955 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - podkład map PAE stanowiący podstawę lokalizacji punktów, tj. oznaczania położenia badanych wsi, zawiera podział na sekcje i pola, 2 -…

PAE_MO_0072_01.jpg
mapa ukazuje wypas zwierząt hodowlanych na ogrodzonych pastwiskach ; zawarto na niej następujące informacje: A. Wypas zwierząt na ogrodzonych pastwiskach u bogatych chłopów. 1 - koni, 2 - bydła, 3 - owiec. B. Wypuszczanie zwierząt samopas. 4 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje badania PAE nad rolnictwem i hodowlą w 1953 roku; zawarto na niej następujące informacje: 1 – badania przeprowadzono, 2 – badania przeprowadzono – istnieją jednak braki w materiałach, 3 – 1-116 – czerwone liczby w określonym areale…

PAE_MO_0320_01.jpg
mapa ukazuje sieć miejscowości, z których zebrano materiały do map w zeszytach I-V PAE na podstawie dodatkowych ankiet ; zawarto na niej następujące informacje: A. Wsi, z których otrzymano odpowiedzi na poszczególne ankiety. 1 – wysiewanie bru, 2 –…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - VI, Ludowa kultura materialna.pdf
mapa ukazuje występowanie uli kłodowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Ule kłodowe, a) istniały jeszcze w czasie badań, b) zanikły po II wojnie światowej, 1 – stojące, 2 – nadrzewne, 3 – leżące. B. Ule kłodowe figuralne. 4 –…

PAE_F_11.20.XIV_955.65.25_01.jpg
fotografia przedstawia drewniane korytaUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 20 lutego 1969 oraz pieczątka "praca sezonowa" z datą 1969 

PAE_F_11.20.XIV_955.65.34_01.jpg
fotografia przedstawia drewniane korytoUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 20 lutego 1969 oraz pieczątka "praca sezonowa" z datą 1969 

PAE_F_11.22.VII_958.65.19_01.jpg
fotografia przedstawia drewniane korytoUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 20 lutego 1969, pieczątka "praca sezonowa" z datą 1969 
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2