Przeglądaj obiekty (razem 650)

  • Etykiety: elementy zagrody

PAE_MO_0071_01.jpg
mapa ukazuje występowanie znaczenia nazwy „okólnik” ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy "okólnik", "okół", "obora okoliczna", "okólne gumno" oznaczają budynki zagrody chłopskiej, zabudowane w zwarty czworobok: 1 - z wyłączonym domem…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje usytuowanie stodół w zagrodzie ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stodoły wolno stojące. 1 - występują tylko stodoły wolno stojące. B. Stodoły związane z innymi budynkami (obok stodół wolno stojących). 2 - pod wspólnym dachem z…

PAE_F_6.16.VII_7.56.24_01.jpg
fotografia przedstawia ogrodzenie budynku mieszkalnego Uwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 14 luty 1969

PAE_F_6.16.VII_7.56.25_01.jpg
fotografia przedstawia fragment ogrodzenia z siatki wraz z bramąUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 14 luty 1969

PAE_F_6.16.VII_7.56.30_01.jpg
fotografia przedstawia drewnianą bramę wjazdową oraz fragment budynku mieszkalnegoUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 14 luty 1969

PAE_F_6.16.VII_697.63.6_01.jpg
fotografia przedstawia bramę wjazdową do zagrodyUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 7 grudnia 1968, pieczątka "praca sezonowa" listopad 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1794

PAE_F_6.16.VII_697.63.18_01.jpg
fotografia przedstawia bramę wjazdową do zagrodyUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 7 grudnia 1968, pieczątka "praca sezonowa" listopad 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1794

PAE_F_6.16.VII_1091.67.5_01.jpg
fotografia przedstawia ul skrzynkowyw pasieceUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 29 listopada 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1877

PAE_MO_0311_01.jpg
mapa ukazuje występowanie płotów grodzonych i laskowych; zawarto na niej następujące informacje:  A. Zanikające ogrodzenia zagród, warzywników, rzadziej sadów. 1 – grodzone, 2 – laskowe, 3 – informacje nieścisłe, istnieje jedna z tych form, 4 – nie…

PAE_MO_0312_01.jpg
mapa ukazuje starsze zanikające formy ogrodzeń; zawarto na niej następujące informacje: A. Ogrodzenia zagród, ogrodów warzywnych, sadów. 1 – kamienne, 2 – łątkowe, 3 – laskowe – ukośnokrzyżowe, 4 – dranicowe (dranice przekładane między żerdziami). B.…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2