Przeglądaj obiekty (razem 13214)

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje ciężkie motyki i ich funkcje przeżytkowe ; zawarto na niej następujące informacje: A. Motyki właściwe o jednym ostrzu, służące sporadycznie jako narzędzia pomocnicze do uprawy ziemi, odłogów, nowin, rozbijania stwardniałych grud ziemi,…

PAE_MO_0170_01.jpg
mapa ukazuje występowanie drewnianych pługów bezkoleśnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Pojawienie się pługów bezkoleśnych. 1 - przed 1880 rokiem, 2 - po 1880 roku. B. Inne oznaczenia. 3 - stwierdzono brak drewnianych pługów…

PAE_MO_0169_01.jpg
mapa ukazuje występowanie drewnianych pługów koleśnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Drewniane pługi koleśne istniały. 1 - w czasie badań, 2 - do końca I wojny światowej, 3 - do końca XIX w., 4 - XIX i XX w., bez bliższego określenia…

PAE_MO_0459.pdf
mapa ukazuje drżące liście osiki; zawarto na niej następujące informacje: Czy znane jest opowiadanie dlaczego osika drży lub inne opowiadanie o tym drzewie? O kołku osikowym? Skąd znają te opowiadania? Osika: 1 – drży za karę, 2 – drży ze strachu, 3…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje rozmieszczenie formalnych cech kosy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Sposoby łączenia kosy z drzewcem przy pomocy. 1 - pierścienia, 2 - śruby, 3 - zakrętki. B. Obszar występowania różnych kształtów rączki kosy. 4 - wschodnia…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych form brogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zabezpieczanie brogów przed wilgocią. Brogi naziemne zabezpieczone. 1 - ściółką z gałęzi i słomy, 2 - luźno położonymi dylami lub podłogą z desek. Nadziemne,…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje formy bron beleczkowych ; zawarto na niej następujące informacje: Odmiany bron beleczkowych. A. Bezjarzemkowe. 1 – brony poprzeczno-słupkowe, 2 - brony podłużno-słupkowe. B. Podłużno-słupkowe jarzemkowe lub częściowo jarzemkowe (ze…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych form chałup na obszarach peryferyjnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy ze stajniami pod jednym dachem, i wewnętrznymi przejściami. Parterowe, - szerokofrontowe – ustawione w jednym rzędzie. 1 –…

PAE_MO_0104_01.jpg
mapa ukazuje formy dachów na spichrzach z podcieniami i bez podcieni ; zawarto na niej następujące informacje: Typy spichrzy. A. bez podcieni. B. z podcieniami (wąskofrontowe, szerokofrontowe), spichrze o dachach. 1 - czterookapowych, 2 -…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2