Starsze zanikające formy ogrodzeń / Ancient, vanishing forms of fencing (mapa 295, karta CLIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1958-1966 i innych źródeł]

Dublin Core

Tytuł

Starsze zanikające formy ogrodzeń / Ancient, vanishing forms of fencing (mapa 295, karta CLIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1958-1966 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; elementy zagrody ; ogrodzenie ; płot

Opis

mapa ukazuje starsze zanikające formy ogrodzeń; zawarto na niej następujące informacje: A. Ogrodzenia zagród, ogrodów warzywnych, sadów. 1 – kamienne, 2 – łątkowe, 3 – laskowe – ukośnokrzyżowe, 4 – dranicowe (dranice przekładane między żerdziami). B. Ogrodzenia związane z hodowlą, do grodzenia pomieszczeń na pastwiskach dla owiec. 5 – dranicowe (dranice przekładane między żerdziami), 6 – granica północna zwartego i wyspowego występowania płotów dranicowych. C. Ogrodzenia pól, pastwisk i łąk. 7 – soszkowe (poprzeczno-żerdziowe), 8 – przęsłowe (poprzeczno-żerdziowe; przęsełka z wikliny lub wczopowane w słupy), 9 – ukośnicowe, 10 – zasięgi północne i wyspowe występowania ogrodzeń żerdziowo-soszkowych (jak w punkcie 7). D. Inne oznaczenia. 11 – nie stwierdzono występowania wyżej wymienionych form ogrodzeń, 12 – nie uwzględniono stanu przed II wojną światową, 13 – zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0312_01>

Zasięg

ogólnopolski