Płoty grodzone i laskowe / Round up hedges and hazelnut ones (mapa 294, karta CLIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Dublin Core

Tytuł

Płoty grodzone i laskowe / Round up hedges and hazelnut ones (mapa 294, karta CLIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; elementy zagrody ; ogrodzenie ; płot

Opis

mapa ukazuje występowanie płotów grodzonych i laskowych; zawarto na niej następujące informacje:  A. Zanikające ogrodzenia zagród, warzywników, rzadziej sadów. 1 – grodzone, 2 – laskowe, 3 – informacje nieścisłe, istnieje jedna z tych form, 4 – nie stwierdzono występowania płotów grodzonych ani laskowych. B. Inne oznaczenia. 5 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 6 – zjawisko występuje we wsi obocznie, 7 – zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0311_01>

Zasięg

ogólnopolski