Przeglądaj obiekty (razem 4484)

  • Etykiety: transport zwierzęcy

PAE_F_16.15.I_710.63.8_01.jpg
fotografia przedstawia fragment czterokołowego wozu roboczegoUwaga:Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą maj 1965

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje formy sań do transportu narzędzi rolniczych w pole ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – sanie długie (ponad 120 cm), ciężkie, bez stramów, 2 - sanki małe, krótkie, bez stramów, o niskich płozach, 3 - sanki małe, bez stramów o…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje formy włoków krokwiowych do transportu narzędzi rolniczych w pole ; zawarto na niej następujące informacje: A. Włóki krokwiowe lekkie, służące do transportu w pole soch i pługów koleśnych. 1a - włóki z naturalnie rozwidlonego konara, 1b…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje zwyczaj używania krowy jako zwierzęcia pociągowego w gospodarstwach chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: A. Używanie krów jako siły pociągowej do prac gospodarskich. 1 - stwierdzono po 1950 r., 2 - jest znane z tradycji…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - V, Transport i komunikacja lądowa.pdf
mapa ukazuje łączenie przedniej części wozu z częścią tylną; zawarto na niej następujące informacje: A. Łączenie rozworą (R) podczepiAną tylnym końcem pod śnicami lub osią (nazwa przeważnie „rozwórka”). Rozwora zakładana tylko w razie potrzeby…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje narzędzia kołowe i jednopłozowe podkładki pod lemiesz do transportu pługa w pole ; zawarto na niej następujące informacje: Do transportu narzędzi rolniczych w pole służą. 1 - dwukołowe wózki z platformą, 2 - dwukołowe taradajki do…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje nazwy sań, włóków z ławką, jednopłozowych podkładek i dwukołowych wózków ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy krótkich (do 120 cm) sań włócznych do transportu narzędzi w pole. 1 - "sanie", "sanki" itp., 2 - "sanki bronne",…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - III, Rolnictwo, hodowla i budynki gospodarcze.pdf
mapa ukazuje nazwy włóków krokwiowych ciężkich i lekkich bez ławki ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – "włók" i nazwy pokrewne ("wołkun", "powołok", "swołok", "wołoczyła", "podwłoka", "wołosznik"), 2 - "smyk", 3 - "szlepa", "szlufa",…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje relikty używania wołów i krów jako siły pociągowej w latach 1950-1954 ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono używanie wołów lub krów do orki lub transportu. 1 - w okresie 1950-1954 r., 2 - używanie wołów jako zwierząt…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje zwyczaj sprzęgania krowy lub wołu z koniem do prac gospodarskich ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono sprzęganie wołu lub krowy z koniem do orki lub transportu. 1 - w okresie badań lub w tradycji ustnej, 2 - sprzęganie…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2