Przeglądaj obiekty (razem 6)

  • Etykiety: sierp

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje wypieranie sierpów przez kosy żniwne w XIX i XX w. ; zawarto na niej następujące informacje: A. Używanie kosy. 1 - do połowy XIX w., 2 - do końca XIX w., 3 - do końca I wojny światowej, 4 - do 1953 r. (do czasu badań). B.…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje występowanie różnych typów sierpów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie sierpów ząbkowanych. 1 - półkolistych, 2 - elipsoidalnych. B. Występowanie sierpów gładkich. 3 - półkolistych, 4 -…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje zasięgi sierpa i kosy jako narzędzi żniwnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Używanie sierpa jako narzędzia żniwnego. 1 - obok kosy, 2 - sporadycznie, 3 - jako narzędzia pomocniczego. B. Używanie kosy jako…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - I, Hodowla i rolnictwo.pdf
mapa ukazuje współzależność zasięgów różnych cech sierpa ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - strefa sierpa ząbkowanego, 2 - strefa sierpa gładkiego, 3 - zachodnia granica sierpów o elipsoidalnym kształcie, 4 - wschodnia…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2