Przeglądaj obiekty (razem 163)

  • Etykiety: piec piekarski

PAE_MO_0128_01.jpg
mapa ukazuje relikty gotowania na otwartym palenisku ; zawarto na niej następujące informacje: A. Gotowanie w piecu piekarskim. 1 - w jego wnętrzu, przedsionku bądź na skraju pieca piekarskiego. B. Gotowanie poza piecem piekarskim na osobnym…

PAE_MO_0129_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie pieców piekarskich w izbie naprzeciw wejścia ; zawarto na niej następujące informacje: Piece usytuowane są wzdłuż ściany. 1 - krótszej, 2 - dłuższej, 3 - nie stwierdzono występowania takich usytuowań pieca piekarskiego

PAE_MO_0130_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie pieców piekarskich przy ścianie między izbą a sienią ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - w izbie lub za izbą, 2 - sieni lub za sienią, 3 - wschodnia i południowa granica dawnego występowania pieców piekarskich poza…

PAE_MO_0131_01.jpg
mapa ukazuje lokalizację pieców piekarskich ; zawarto na niej następujące informacje: A. Piece piekarskie w obrębie chałupy. 1 - związane z paleniskiem do gotowania, 2 - nie związane z paleniskiem, usytuowane są poza izbą, 3 - nie związane z…

PAE_MO_0132_01.jpg
mapa ukazuje rozpowszechnianie się i zanik pieców piekarskich poza chałupą ; zawarto na niej następujące informacje: A. Piece piekarskie są lokalizowane poza chałupą. 1 - stoją osobno pod daszkiem, 2 - są lokalizowane w piekarniku lub jakimś budynku…

PAE_MO_0133_01.jpg
mapa ukazuje występowanie kapturów nad paleniskiem do gotowania i ich nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: Kaptury nad paleniskiem do gotowania. I. Występowały i występują. II. Zanikły. III. Występują, a nie występowały (wprowadzono). IV.…

PAE_MO_0136_01.jpg
mapa ukazuje znaczenie wyrazów „tło” i „kotlina” jako części palenisk lub pieców ; zawarto na niej następujące informacje: A. Wyraz "tło" oznacza. 1 - posadzkę pieca piekarskiego, 2 - nie stwierdzono, że wyraz jest znany w gwarze jako określenie…

PAE_MO_0137_01.jpg
mapa ukazuje nazwy trzonów przed otworem pieca piekarskiego ; zawarto na niej następujące nazwy: 1 - "nalepa", "zalepa", 2 - "kominek", "komin", 3 - "trzon", 4 - "przypiecek", "prypieczek", 5 - nie stwierdzono występowania nazw trzonu

PAE_MO_0138_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw pieca piekarskiego ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "chlebny piec", "chlebowy piec", "chlebownik", "chlebówka", 2 - "piec piekarski", "piekarnik", 3 - "wielok", 4 - "sabatnik", "sabaśnik", 5 - wymienione…

PAE_MO_0139_01.jpg
mapa ukazuje występowanie nazw sklepienia pieca piekarskiego ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - "podniebie", "podniebienie", 2 - "sklepienie", 3 - "welbunek", 4 - brak określonych nazw na sklepienie
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2