Przeglądaj obiekty (razem 352)

  • Etykiety: konstrukcja ścian

PAE_MO_0212_01.jpg
mapa ukazuje występowanie budynków o konstrukcji ryglowej ;zawarto na niej następujące informacje: A. Budynki o ścianach ryglowych grodzone (polepione gliną lub nie). 1 – stodoły, 2 – stodoły i stajnie. Wypełnione gliną zmieszaną ze słomą, sieczką…

PAE_MO_0213_01.jpg
mapa ukazuje występowanie budynków glino-bitych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Budownictwo o konstrukcji glino-bitej. 1 -  chałupy, 2 – stodoły (por. zeszyt II, mapa 102), 3 – stajnie i chlewy, 4 – chałupy, stodoły, stajnie, chlewy, 5 –…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje polepianie chałup zrębowych; zawarto na niej następujące informacje: A. Polepianie wnętrza chałup zrębowych. 1 – część mieszkalną chałupy polepia się gliną, 2 – glinę zastępuje się wyprawą z wapna i piasku. B. Polepianie chałup zrębowych…

Alfabetyczny spis miejscowosci stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje bielenie chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Bielenie zewnętrznych ścian chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych. 1 – bielenie całej chałupy, 2 – bielenie tylko części mieszkalnej chałupy z…

PAE_MO_0223_01.jpg
mapa ukazuje sposoby osadzania krokwi na zrębie ; zawarto na niej następujące informacje: A. Sposoby osadzania krokwi na zrębie. a) istniał, zaginął w początkach XX w., b) istniał i istnieje, c) pojawił się w XX w., d) zasięgi konstrukcji wg J.…

Alfabetyczny spis miejscowości stałej sieci PAE - IV, Budownictwo.pdf
mapa ukazuje konstrukcje ścian chałup podcieniowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Ryglowe. 1 – ryglowe – gliniane, 2 – mur pruski, 3 – ryglowe bez bliższych określeń. B. Zrębowe o węgłach. 4 – na obłap, 5 – na rybi ogon z obciętymi…

PAE_F_8.15.III_203.57.11_01.jpg
fotografia przedstawia budynek mieszkalny o ryglowej konstrukcji ścianUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 21 kwietnia 1969 

PAE_F_8.21.IV_275.58.24_01.jpg
fotografia przedstawia stodołę o konstrukcji ścian sumikowo-łątkowej i ryglowejUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą czerwiec 1965

PAE_F_8.22.IX_268.58.1_01.jpg
fotografia przedstawia stodołę o ryglowej konstrukcji ścianUwaga: Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 8 lutego 1969
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2