Przeglądaj obiekty (razem 38)

  • Etykiety: izba

PAE_MO_0107_01.jpg
mapa ukazuje komory i izby usytuowane symetrycznie po obu stronach sieni ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują…

PAE_MO_0108_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z izby lub innego wnętrza chałupy ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występują tylko w najstarszych chałupach. II. Występują powszechnie. III. Przykładowe rozmieszczenie wewnątrz chałup…

PAE_MO_0109_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z pierwotnej izby w chałupach jednoizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują jeszcze…

PAE_MO_0111_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z pierwotnej sieni ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV. Przykładowe…

PAE_MO_0112_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z pierwotnej sieni w chałupach symetrycznych dwuizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III.…

PAE_MO_0106_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komory za izbą w chałupach dwuizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV.Przykładowe…

PAE_MO_0105_01.jpg
mapa ukazuje występowanie komory za izbą w chałupach jednoizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV.Przykładowe…

PAE_MO_0110_01.jpg
mapa ukazuje usytuowanie komór wewnątrz chałupy typowe dla Podlasia ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują powszechnie. III. Przykładowe rozmieszczenie odmian chałup jedno- lub…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - VI, Ludowa kultura materialna.pdf
mapa ukazuje reliktowe używanie niecek i opałek jako kołysek naziemnych; zawarto na niej następujące informacje: A. Drewniane dłubane korytko zwane „niecka” lub „kopanka”. a) istniały w latach 1945-1967, b) zaniknęły przed II wojną światową. 1 – w…

Alfabetyczny spis miejscowosci stalej sieci PAE - VI, Ludowa kultura materialna.pdf
mapa ukazuje kołyski naziemne na biegunach; zawarto na niej następujące informacje: A. Kołyski z biegunami. 1 –wszerz kołyski, 2  wzdłuż kołyski, 3 – wzdłuż kołyski, stan z 1930 r. wg „Atlas der deutschen Volkskunde”, zeszyt I, mapa 17. B. Zasięgi. 4…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2