Zbiory Pracowni PAE w Cieszynie

Zbiory cieszyńskiej Pracowni PAE są bogate i różnorodne. Obejmują wielotysięczne kwestionariusze, ankiety, fotografie, mapy oraz inne archiwalia stanowiące istotną część dorobku etnologicznego, dokumentując dziedzictwo kulturowe wsi polskiej, począwszy od końca lat 40. XX wieku. Ukazują one różne aspekty codzienności mieszkańców wsi nie tylko na terenach tzw. rdzennej Polski, ale też na obszarach, na których w wyniku zmian powojennych doszło do przerwania ciągłości kulturowej (tzw. ziemie zachodnie i północne). Większość z tych archiwaliów jest nieznana szerszej w obiegu naukowym, a reprezentuje unikatową wartość dokumentacyjną.