Dorobek pracowników Polskiego Atlasu Etnograficznego (Cieszyn)

Od 1998 roku cieszyńską pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego tworzą trzy osoby: dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki (obecnie emerytowany), dr hab. Agnieszka Pieńczak, dr Anna Drożdż. W latach 2011-2017 zespół atlasowy powiększył się o mgr Edytę Diakowską-Kohut (pracownik etatowy).